Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset er en god måde at komme ind i sejlads på. Ved at gå på en skole og lære at sejle, opnår man de bedste forudsætninger for at få succes med sine ambitioner for at sejle.

Billede i denne artikel er taget af FotoMike

Hvad er et duelighedsbevis?

Et duelighedsbevis er en slags “sejlerkort” som kan opnås på forskellige måder. Duelighedsbeviset er et fritidssejlerbevis og er en god måde at opnå nogle kompetencer på vandet, inden man påtager sig et ansvar for sin færdsel på vandet.
Duelighedsbeviset er ikke gyldigt på samme måde som et kørekort, men derimod blot et papir på, at man har gennemgået et ikke obligatorisk kursus. Duelighedsbevis for fritidssejlads udstedes af nogle udvalgte udbydere af sejlladsprøver for Søfartsstyrelsen. Vil du gerne have et duelighedsbevis kan du godt følge undervisning hos en ikke godkendt udbyder af kurser, og så blot tage prøverne gennem en af de bemyndigede udbydere. Selvstudie er også en mulighed.

Hvad indeholder et duelighedsbevis?

Det er lidt forskelligt hvor meget der undervises i de forskellige discipliner, afhængig af hvilket kursus du tager.

 • lær at sejle (praktisk sejlads)
 • fartøjskendskab
 • søsikkerhed – sejlsikkert – MOB
 • navigation til søs – terrestisk navigation
 • søvejsregler
 • skibslys
 • dagsignaler
 • beskyttelse af havmiljø
 • brandbekæmpelse
 • Tovværk – knob og fortøjning
 • Vedligeholdelse og klargøring af båden

Kort eller langt kursus i duelighed?

Et duelighedsbevis kan tages over få dage, eller flere år. Hvilket der passer til dig er svært at sige, men jeg vil nu alligevel komme med nogle forslag.

 1. Kan du sejle lidt i forvejen, og har du været meget på vandet, så kan et kort kursus være nok. Det kan være du skal bruge beviset til at leje en båd, eller måske tage et overbygningskursus.
 2. Er du ny på vandet vil det næsten altid være anbefalelsesværdigt at melde sig ind i en sejlklub og tage det store kursus, som typisk strækker sig over to år.

Spørgsmål og svar om duelighedsbevis

Hvornår skal man have duelighedsbevis?

Det skal man hvis man vil læse videre til fx Y3 – yachtskipper og dermed have ansvaret for sejlads med både over 15 meter lovligt.
Man skal ofte også kunne dokumentere sejladsevner hvis man vil leje en båd.
Nogle forsikringsselskaber kræver duelighed for at få adgang til forsikring – eller for at få nedsat pris.

Hvornår kræves der duelighedsbevis?

Det gør der hvis man vil leje en båd, hvis man vil læse videre til fx kanalskipper eller som før nævnt yachtskipper.

Hvad må jeg sejle med duelighedsbevis?

Du må sejle samme størrelse både med og uden duelighedsbevis. Der er intet formelt krav til at have duelighedsbevis.

Er duelighedsbevis svært?

At tage et duelighedsbevis er ikke noget man bare lige gør, selvom en del udbydere af kurser får det til at se let ud. Man skal både bestå en praktisk og en teoretisk prøve. Den praktiske prøve indebærer at man kan sejle en båd, og minder lidt om en køreprøve. Den teoretiske prøve kræver en hel del terperi og mange timers læsning samt øvelser.

Skal man have duelighedsbevis for at sejle?

Nej, men du er forpligtet til at kende søvejsreglerne.

Må man sejle uden duelighedsbevis?

Ja, hvis båden er under 15 meter lang, må alle med kundskaberne i orden gerne sejle uden duelighedsbevis.

Hvor lang tid tager et duelighedsbevis?

På seriøse kurser tager det som regel to år at gennemgå duelighedsbeviset. Her lærer man at sejle og at bruge teorien i praksis.
Man kan også få et duelighedsbevis på en uge, men så skal man kunne teorien i forvejen, og kommer derfra med at have prøvet en række manøvre.


Hvor stor båd må man sejle med duelighedsbevis?

Med eller uden duelighedsbevis må man sejle en båd på op til 15 meters længde. Herefter skal man bruge et Yachtskipperbevis.

Scroll to Top