Losse, læsse, laste, ladning og last

Skal du læsse, laste eller losse en ladning eller last?

Undrer du dig over ordene losse, læsse, laste, ladning og last på et skib? I denne lille artikel, vil jeg gennemgå ordene og hvad de betyder.

Hvad er en last?

Last er et af de ord i det danske sprog som har flere betydninger. Vi kender sikker alle det at have en last, eller måske at ligge – eller lægge til last, men på et skib har det nogle andre betydninger:

  • Last – samling af gods
  • Last – rum til opbevaring af gods

Den gode og meget benyttede sætning “at have lig i lasten”, henviser netop til, at have noget skummelt i lasten på et skib.

Ballast er også et ord der er afledt af last. Ballast er vægt man tilfører et skib, for at det skal ligge stabilt i vandet. Ballast kan bestå af fx bly, stål, sten eller vand.

Hvad er ladning?

Et andet ord for last er ladning, som vi kender fra den gamle børneleg: Skibet er ladet med. Igen er det i betydningen “samling af gods”. Det har altså hverken med ammunition eller elektricitet at gøre, når vi taler om ladningen på et skib.

Hvad betyder at losse?

At losse vil sige at tage lasten af et skib. Det kan både være helt eller delvist. Man kan fx losse en enkelt container, eller hele skibets last. Ordet stammer fra nedertysk “lossen” og er afledt af “los” og betyder løs, fri, løsne, eller frigøre.

Nogle vil sige, at de læsser af – det betyder det samme som at losse.

At udlosse – er processen man foretager når man losser (tømmer) skibet for gods eller passagerer.

Hvad betyder at laste?

At laste er det modsatte af at losse, altså at bringe lasten ombord på et skib.


Et andet ord for at laste er at læsse.

Ordet lasteevne bruges i dag mere end selve ordet at laste. Vi taler fx om et skibs lasteevne, som et udtryk for hvor meget det kan rumme/medbringe ombord.

Vil du lære mere om relaterede ord? Så læs også om aflastere.

Scroll to Top