Ruf: Hvad er ruffet på en båd?

Ruffet er en hævet overbygning på et skib. Ruffet har sider der kaldes rufsider. På engelsk hedder det en cabin top, og den betegnelse er der også nogle danskere der benytter. Mange vil også blot sige overbygningen.

Hvad betyder ruf?

Ruf er et ord der har flere betydninger på dansk. På en båd taler vi om et ruf (ruffet), mens man indenfor musikkens verden har en ruf. Et ruf betyder taget/overbygning på en båd, en ruf er trommerytme.

Sætningen: “I en ruf” henviser derfor til en hurtig trommehvirvel og betyder at gøre noget hurtigt.

Hvad betyder ruffet?

Ruffet refererer til et specifikt ruf, og er typisk det ord man bruger ombord på sin båd. Fx ved sætningen “Jeg skal reparere ruffet”. Så ved alle at der er tale om taget på kahytten, på personens eget skib.

Hvad hedder taget på en båd?

Man vil aldrig sige “tag” om det øverste på en kahyt en båd. Det vil altid hedde ruffet. Man kan til nøds sige ruftaget.

Man beklæder også ruffet så det bliver vandtæt. I moderne både er glasfiberen tæt i sig selv (ved påførsel af primer), men på ældre lystfartøjer er ruffet typisk beklædt med malet lærred.

Scroll to Top