Kompas: Lær om kompasset som navigationsinstrument

Kompasset er bådens vigtigste navigationsinstrument, som skal virke uanset om alt andet bryder ned. Derfor bør der altid være et kompas på båden, som er uafhængig af strømforsyning, samt søkort så man kan undgå grundstødning og finde vej.

Hvad er et kompas?

Et kompas er et navigationsværktøj, der bruges til at bestemme retningen eller kursen i forhold til den magnetiske nordpol. Et kompas fungerer ved hjælp af en magnetisk nål, der er ophængt i et bevægeligt hus eller kabinet, så den kan bevæge sig frit i alle retninger. Den magnetiske nål er normalt markeret med et N (nord) og et S (syd), og den peger altid mod den magnetiske nordpol.

Kompasset kan ikke stå alene

På en båd bruges et kompas normalt i kombination med et kort, så sejleren kan fastslå sin position og kurs i forhold til den ønskede destination.

Kompasretningen er en vigtig faktor i navigation og sejlads, da det hjælper sejlere med at undgå farlige områder, finde den korteste vej til deres destination og opretholde kursen undervejs.

Forskellige kompastyper

Der findes flere forskellige typer kompasser, men fælles for dem alle er, at de kan fortælle hvilken kurs vi sejler. Blandt de forskellige kompastyper der findes er: magnetiske kompasser, elektroniske kompasser og gyrokompasser, som bruger forskellige teknologier til at bestemme retningen.

Hvordan virker et kompas?

Et kompas virker ved hjælp af jordens magnetfelt. Jorden fungerer som en stor magnet, og den magnetiske nordpol tiltrækker den magnetiske nål i kompasset, så den peger mod nord.

I et magnetisk kompas er den magnetiske nål ophængt på en støtte og kan dreje frit. Nålen er magnetisk, så den vil altid pege mod den magnetiske nordpol.

Når kompasset drejes rundt, vil den magnetiske nål altid justere sin position, så den peger mod nord. Det betyder, at en sejler kan fastslå sin retning ved at kigge på, hvor nålen peger i forhold til kompassets markeringer. Kompasset kan også bruges til at fastslå kursen, hvis man kender retningen til destinationen og den aktuelle position.

Hvorfor peger et kompas mod nord?

Et kompas peger mod nord på grund af Jordens magnetfelt. Jordens indre kerne består hovedsageligt af flydende jern, som er i konstant bevægelse. Denne bevægelse skaber et magnetfelt omkring Jorden, som kaldes det geomagnetiske felt.

Et kompas fungerer ved at udnytte Jordens magnetfelt. Det indeholder en magnetnål, som er et magnetisk materiale, der kan bevæge sig frit.

Hvordan bruger man et kompas?

Et kompas til båd er nemt at bruge. Kompasset er nemlig fastmonteret og viser den retning båden sejler i.

Når du ønsker at læse retningen, skal du kigge direkte ned på kompasset, den retning du sejler i, er angivet i grader i forhold til nord som er nul.

Hvad er en kompaskurs?

En kompaskurs refererer til den retning, som en båd eller et fartøj følger, som bestemt af et kompas. Det er den retning, der aflæses på kompasset i grader eller punkter.

Når man angiver en kompaskurs, bruger man normalt en vinkel i forhold til den magnetiske nordpol eller den magnetiske rose på kompasset. For eksempel kan kursen angives som “kurs 270 grader” eller “kurs vest”.

Misvisning og deviation

Misvisning og deviation er begge faktorer, der kan påvirke nøjagtigheden af kompasretninger og dermed også navigation og sejlads.

Misvisning refererer til forskellen mellem den magnetiske nordpol og den sande nordpol, også kendt som variation. Denne forskel skyldes Jordens magnetfelt og ændrer sig over tid og sted. Misvisningen kan justeres ved hjælp af en variationstabel, der angiver den aktuelle variation for et bestemt område og årstid.

Deviation er en anden faktor, der påvirker en kompasretning. Det er forskellen mellem den magnetiske nordpol og den retning, som kompasset faktisk peger på, når det er monteret i et fartøj. Forskellen opstår på grund af magnetiske forstyrrelser, der kan forekomme om bord på fartøjet, såsom motorer, elektronik eller metalgenstande. Deviation kan korrigeres ved at udføre en kompaskorrektion, der tager højde for fartøjets magnetiske forstyrrelser og justerer kompasset i overensstemmelse hermed.

Det er vigtigt at tage både misvisning og deviation i betragtning under navigation og sejlads for at fastlægge den nøjagtige retning og kurs. En præcis kompasretning er afgørende for at undgå farlige områder, finde den korteste vej til destinationen og opretholde kursen undervejs.

Hvor kan man købe et kompas?

Alle bådudstyrsforretninger sælger kompasser til lystbåde.

Vedligeholdelse af kompas til båd

Vedligeholdelse af et kompas til en båd er afgørende for at sikre dets nøjagtighed og pålidelighed. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

  1. Rens og beskyt: Regelmæssig rengøring af kompasset er vigtig for at fjerne støv, snavs eller saltaflejringer. Brug en blød klud eller svamp fugtet med ferskvand til at tørre kompasset forsigtigt af. Undgå brug af kemikalier eller opløsningsmidler, da de kan beskadige kompasset. Sørg også for at beskytte kompasset mod direkte sollys, da det kan påvirke dets nøjagtighed.
    Jeg har haft held med at benytte produktet “Ultra Gliss” til et kompas der var blevet mat og dermed svært at se på.
  2. Kontroller monteringen: Tjek regelmæssigt kompassets montering for at sikre, at det er stabilt og i vater. Sørg for, at monteringsbeslagene er korrekt spændt, og at der ikke er løse eller beskadigede dele. Eventuelle vibrationer eller rystelser kan påvirke kompassets nøjagtighed.
  3. Justering: Over tid kan kompasretningen blive påvirket af misvisning eller deviation. Lær at kalibrere dit kompas og tjek løbende om det viser korrekt, ved at dobbelttjekke med et elektronisk kompas.
  4. Tjek for magnetisk forstyrrelse: Undersøg din båd for eventuelle kilder til magnetisk forstyrrelse, såsom elektronisk udstyr, motorer eller metalgenstande. Forsøg at placere kompasset på en position, der minimerer sådanne forstyrrelser. Hvis det er nødvendigt, kan du installere en kompasafmagnetiseringsanordning for at reducere eventuelle magnetiske forstyrrelser.
  5. Sikkerhedskontrol: Regelmæssigt tjek kompassets flydeevne og bevægelighed. Hvis du bemærker nogen form for lækage, luftbobler mv., skal du få det repareret.
  6. Reservedele: Det kan være en god idé at have nogle reservedele til kompasset, såsom reservedele til monteringen eller justeringsskruer, hvis de bliver beskadiget eller tabt.

Spørgsmål og svar om kompas

Hvem opfandt det første kompas?

Magnetkompasset som vi kender det i dag er opfundet i 1700-tallet og kan ikke tilskrives en opfinder. Det første kompas menes dog at være opfundet flere hundrede år før vor tidsregning i Kina.

Kan jeg stole 100% på et kompas?

Et kompas er et pålideligt værktøj til at bestemme retninger, men det kan påvirkes af magnetiske forstyrrelser og deviation. Det er vigtigt at kalibrere og justere kompasset korrekt og være opmærksom på eventuelle eksterne faktorer, der kan påvirke dets nøjagtighed.

Kan et kompas bruges til at bestemme ens nøjagtige position?

Et kompas alene kan ikke bestemme ens nøjagtige position. Det kan dog bruges sammen med andre navigationsmetoder som kortlæsning, til at fastslå positionen.

Scroll to Top