Liste over maritime jobs og uddannelser

Nogle af de ord vi møder som lystsejlere er nye og gamle stillingsbetegnelser fra det maritime arbejdsmarked. Fx morer mange sig ved at kalde børn og venner for dæksdrenge eller aspiranter, men hvad betyder disse egentlig?
Det får du svar på i denne artikel.

Aspirant

Gammelt ord for en der er på prøve, eller som gerne vil have fx en læreplads.

Nogle bruger ordet for sjov, om folk der gerne vil lære at sejle og som forsøger at få erfaring.

Befaren Skibsassistent

At være befaren vil sige at være berejst. En befaren skibsassistent er altså en skibsassistent som har erfaring fra rejser (minimum 12 måneders sejltid).
før man bliver befaren, er man ubefaren skibsassistent og har uddannelsen, men ikke rejst endnu.

En skibsassistent assisterer med mange ting ombord på kommercielle skibe. Både på dækket og i fx lasten. Det er en slags uddannet altmuligmand som har mange evner for at få tingene løst.

Denne uddannelse dækker det vi førhen kaldte letmatros og matros.

Bådsmand

Bådsmanden leder og fordeler arbejdet på dækket kommercielle skibe. Det er dog en jobfunktion som er uddøende og varetages af andre på skibet.

Dæksdreng

En dæksdreng var den helt unge sømand, som endnu ikke havde erfaring. Efter et års sejltid blev han forfremmet til Jungmand.

Havneassistent

Jobbet som havneassistent indebærer typisk daglig drift og vedligehold af havn, broer, tekniske anlæg og bygninger på havneområdet, i samarbejde med de øvrige ansatte.

Havnefoged

En havnefoged er en betegnelse for et job der kan indeholde mange funktioner. Dels er det et myndighedsjob hvor havnefogeden skal håndhæve lov og orden på en havn, og dels kan jobbet bestå i at tømme skraldespande og holde rent. Det kommer an på havnens størrelse, hvem der ansætter og antal ansatte hvad jobbet som havnefoged indebærer.

Andre ord for havnefoged er:

  • Havnekaptajn
  • Havnemester
  • Havnechef
  • Havnedirektør

Der findes ikke en specifik uddannelse til havnefoged, og der rekrutteres bredt blandt fx skibsuddannede, håndværkere mm. Se mere på UG.dk

Vi ser især havnefogeden som sejlere når vi skal betale havneafgift, selvom denne funktion efterhånden er erstattet af en betalingsautomat. Har man nogle problemer på havnen, er det også typisk havnefogeden man skal gå til.

Jungmand

En jungmand var en yngre mand/dreng som havde udstået sit første år med at gå til hånde. Han gik stadig til hånde med forefaldende opgaver, men var en slags anden års lærling. Næste skridt på karrierestigen var letmatros.

Kaptajn

Kaptajnen er øverste myndighed ombord. Kaptajnens ord er lov og alt hvad der sker ombord er kaptajnens ansvar.
Hvad mange ikke ved er, at det forholder sig ligesådan på små lystfartøjer. Det er blandt andet derfor det er så anbefalelsesværdigt at tage duelighed.

Kaptajnen kaldes ofte også skibsfører, skipper (eller blot fører – især på lystfartøjer).

Letmatros

Letmatrosen var en person med erfaring (jævnfør dæksdreng og jungmand, men som ikke var uddannet som matros endnu. Det var altså en slags tredje års elev ombord.

Maskinassistent

En maskinassistent er en praktikant ombord, i gang med uddannelsen til maskinmester.

Maskinmester

Maskinmesteren er en leder, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af maskinen (tekniske anlæg og installationer).

Man benytter også maskinmestre i andre fagområder end til søs, og det er en længere uddannelse som stadig findes.

Matros

En matros er en færdiguddannet sømand uden ledelsesansvar. Det er en uddannelse som indebærer kendskab til mange dele af skibet, fortøjning, sikkerhed mv.

Ordet matros bruges også om en mad- eller måltidskammerat.

Navigatør

En navigatør giver kaptajnen den fornødne hjælp til at finde vej, undgå at gå på grund, og holder øje med den øvrige skibstrafik. Navigatøren betjener også de mange elektroniske hjælpesystemer, som styrer og overvåger skibets drift.

Rorgænger

En rorgænger er den person der står ved rattet eller roret på et skib.

Skibsfører

En skibsfører har gennemgået navigationsskole og har gennemgået en længere søfartsuddannelse.

Skibsassistent

Kaldes også: Den grundlæggende maritime uddannelse.

En skibsassistent arbejder blandt andet med at fortøje skibet, holde vagt og spule dæk. Det er en maritim uddannelse som både er praktisk og teoretisk med elementer som håndværk, sikkerhed og søvejsregler.

Uddannelsen til skibsassistent tager tre år og består af søfartsskole og praktik på skibe. Læs mere på uddannelsesguiden hvis du er interesseret i at blive skibsassistent.

Styrmand

Styrmanden er en mellemleder som er uddannet fra navigationsskole ligesom kaptajnen og navigatøren. Man kan være overstyrmand, eller første, anden eller tredje styrmand afhængig af rang.

Sømand

Sømand er fællesbetegnelsen for alle ansatte som sejler. Ordet dækket også kvinder.

Vi bruger også ordet sømand om fritidssejlere.

Ubefaren Skibsassistent

En ubefaren skibsassistent er uddannet, men har endnu ikke nok sejltid til at kunne kalde sig befaren skibsassistent.

Scroll to Top