Begravelse til søs – Sådan spredes aske over åbent hav

“Begravelse” til søs giver en symbolsk forbindelse mellem den afdøde og havet, og kan være en smuk og følelsesladet måde at sige farvel på.

I denne artikel får du ideer til hvordan I kan afholde en askespredning over åbent hav, og nogle tips til hvad I skal være opmærksom på.

Den afdødes ønske

For at man kan sprede aske over åbent hav, skal den afdøde have tilkendegivet ønske herom skriftligt. Man kan dog også som pårørende afgive en tro og love erklæring om, at det var den afdødes vilje at få sin aske spredt på havet. Man bør inden sin død have udfyldt formularen  ”Spredning af aske over åbent hav” fra Borger.dk, eller have skrevet et tilsvarende stykke papir, med dato, cpr. nr. , adresse og underskrift. Dette dokument overgives til bedemanden.

Spredning af aske over åbent hav

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø, og man må ikke smides hele urnen med indhold i havet – med mindre det er en af de nye typer urner, der kan opløses i naturen. Askespredningen skal foregå mindst 200 meter fra kysten

Specialurne til askespredning på hav

Når en persons aske skal spredes på havet, kræver det en speciel urne, som er lavet til formålet. Almindelige urner er lavet til at blive sat i jorden. De kan være svære at åbne og der kan dannes undertryk i dem, som gør det svært at få asken ud. Få et kursus i hvordan den anvendes hos bedemanden. Se efter fx et “askerør” som er en godkendt urne til askespredning.

Der findes som skrevet også natur-urner som er lavet til at nedbrydes i naturen.

Asken fra et menneske vejer 3-5 kg eller mere, så det er meget aske der skal spredes ved en maritim begravelse.

Ceremoni ved begravelse til søs

Det er selvfølgelig op til den enkelte hvor meget man vil gøre ved en begravelse, men her kommer min families højtideliggørelse af ceremonien.

 • Mens der sejles ud kan et flag sættes på halv på land og en person i kontakt med båden, hejser flaget igen når askepredningen er foretaget (fx hvis der afholdes en højtidelighed hvor ikke alle sejler med ud).
 • Flagstagen på båden lægges vandret, så flaget hænger nedad. Det sættes normalt efter askespredningen.
 • Den afdødes navn skrives med signalflag i masten.
 • Umiddelbart inden asken spredes, tuder en person i tågehornet.
 • Når asken spredes i vandet, kaster hele besætningen blomster ud.
 • Efter askespredningen sejler skibet tre gange rundt om sig selv.
 • Hold en fest med levende musik, en middag eller andet, som fejrer at den døde nu er forenet med sit rette element.

Andre ideer til højtidelighed ved askespredningen

Begravelsen til søs kan godt være den eneste ceremoni for en person, men der afholdes typisk en begravelse eller bisættelse inden kremeringen.

 • Under ceremonien kan der være læsning af passende poesi, salmer eller andre tekster, der minder om livets cyklus, dødens realitet og håbet om evigt liv. Familie og venner kan også dele personlige erindringer eller hold en stille bøn.
 • Syng sange eller salmer.
 • Der kan være en præst eller en anden ceremonileder til stede for at lede ceremonien.

Vær opmærksom på følgende ved askespredning på havet

 • Aske er meget let og flyver med vinden. Tøm derfor urnen helt nede ved vandoverfladen og med vinden blæsende væk fra båden.
 • Spred asken langt væk fra andre både, så de ikke får aske ombord.
 • Urnen skal destrueres bagefter.
 • Det er faktisk ikke tilladt at opbevare en urne privat, hvilket kan være en udfordring når man skal sprede asken. Det vil være logistisk svært for mange at hente urnen direkte fra krematoriet og sejle den ud samme dag. Hvordan det løses kan jeg ikke komme med bud på.

Hvordan skaffer man en båd til begravelse til søs?

Det er muligt at købe et arrangement med mad og underholdning via deforenedesejlskibe.dk men begivenheden bliver mere intim og personlig, hvis den foretages med et mindre lystfartøj – fx Sejl.nu som er en mindre motorbåd med skipper. Er du selv duelig, kan du leje et skib via:

Læs også: Lej en båd – Hvilke muligheder findes i Danmark?

Den bedste løsning er dog, at finde en skipper der kendte den afdøde personligt. Henvend dig der hvor vedkommende slog sine folder, hvis det fx var en sejlklub. Det skulle undre mig meget, om ikke der var en eller flere sejlere som gerne hjalp til.

OBS: Når du ser efter en båd til askespredning på hav, er det vigtigt at kigge efter en hvor det er nemt at komme helt ned til havoverfladen, så asken ikke ender i hovedet på deltagerne i ceremonien.

Scroll to Top