Gå fri af – Holde klar af

Udtrykket “Gå fri af” bruges ofte inden for navigation og søfart. Det refererer til en situation, hvor et skib eller en båd succesfuldt undgår en forhindring eller en fare, såsom klipper, rev eller andre farer i vandet. Når et skib går fri af noget, betyder det, at det er i stand til at manøvrere eller navigere omkring den pågældende hindring uden at lide skade.

Dette udtryk bruges også mere generelt til at beskrive at undgå eller undslippe fra en farlig situation eller noget, der kunne have haft negative konsekvenser.

Så hvis du hører vendingen “Gå fri af” i forbindelse med søfart, refererer det sandsynligvis til en handling, hvor et skib eller en båd undgår en fare i vandet og navigerer sikkert udenom.

Et andet udtryk er at “holde klar af”, som også betyder at man styrer udenom.

Scroll to Top