Navigation: Hvad vil det sige at navigere?

At navigere til søs indebærer at planlægge, overvåge og styre en båds bevægelse for at nå en ønsket destination sikkert og effektivt. Dette kan gøres ved hjælp af en række forskellige metoder og værktøjer.

Når man navigerer vil det sige at man udnytter en eller flere af de forskellige typer navigationsudstyr der findes, til at finde vej.

Se også Navigatør.

Hvem har ansvaret for at sætte kursen?

Det er altid skipperen, der har det fulde ansvar for at sætte kursen for båden. Dette er gældende, uanset om man sejler på havet, søen eller i en flod. Faktisk er det skipperens ansvar at sørge for, at båden ikke sejler ind i et farligt område, og at alle ombord ved, hvilken kurs båden sejler.

Derfor er det vigtigt, at alle ombord på båden har en grundlæggende forståelse for navigation. Selv om skipperen har det fulde ansvar, er det også alle andres ansvar at sikre, at båden sejler sikkert. Hvis nogen i besætningen har erfaring med navigation, bør de altid hjælpe skipperen med at holde øje med kursen. På den måde kan alle ombord være med til at sikre, at båden sejler sikkert.

Hvordan finder man sin position?

Der er forskellige metoder, der kan anvendes til at bestemme ens position på vandet. Den mest almindelige metode er ved brug af GPS (Global Positioning System), et satellitsystem der måler en båds position ved at modtage signaler fra forskellige satellitter. Moderne både har typisk indbyggede GPS-modtagere, men det er også muligt at købe bærbare GPS-enheder.

En anden metode til at fastlægge ens position og sejlads, er ved brug af kort og kompas. Ved hjælp af pejlinger af hvor man befinder sig, kan man bestemme sin aktuelle position og aflæse den på et kort.

En sekstant er et navigationsinstrument, der traditionelt er blevet brugt til at bestemme en skibs position ved hjælp af himmellegemer. Det er et værktøj, der ofte associeres med søfart og langdistancenavigation.

Hvordan finder du ud af, hvor hurtigt du sejler?

  • Brug loggen til at føre regnskab med, hvis du har sådan en.
  • GPS’en kan også give en god idé om, hvor hurtigt du sejler.

Hvis du ikke har adgang til GPS eller en log, kan du estimere din hastighed ved hjælp af tid og afstand. For eksempel kan du bruge et stopur til at måle tiden det tager at sejle en kendt afstand. Ved at dividere afstanden med tiden kan du beregne din gennemsnitshastighed. Afstanden ser du på et søkort.

Scroll to Top