Kiming: Hvad betyder kimingen?

Den linje hvor himmel og hav mødes ude i horisonten, kaldes kimingen. Kiming er altså et udtryk for, hvor langt man kan se på vandet, når der ikke er noget som hindrer udsynet.

Hvad bruger man kiming afstand til?

Kimingsafstanden benyttes til at bedømme afstande på vandet. Ved at kende sin egen og en steds afstand til kimingen, kan man beregne hvor langt man selv er fra stedet.
Der er ingen grund til at benytte lommeregner og decimaler, da udregningen alligevel aldrig vil give et præcist tal.

Afstanden fra iagttageren til kimingen

Afstand til kiming afhænger af øjenhøjden samt af atmosfæriske forhold (hvor mange partikler i luften der slører udsynet).
Kimingsafstanden findes som ca. 2 x kvadratroden af iagttagerens øjenhøjde i meter. Resultatet er i sømil.

Jordens afbøjning gør, at vi kan se længere jo højere vi befinder os.
Kilde: Studieportalen

Hvis man fx vil vurderer hvor langt væk man kan se et fyr, skal man finde sin egen afstand til kiming og lægge den sammen med fyrets kimingsafstand.
Regnestykket ser således ud: 2x kvadratroden af egen højde over vandoverfladen + 2x kvadratroden af fyrets flammehøjde over vandoverfladen.
Udførlig forklaring følger herunder.

Et fyrs flammehøjde ses i søkortet

Eksempel på udregning af afstand ved hjælp af kimingen

Udregning af afstanden til et fyr ved hjælp af kimingsafstande:

Regnestykket var jo som bekendt: 2x kvadratroden af egen højde over vandoverfladen + 2x kvadratroden af fyrets flammehøjde over vandoverfladen.

Man befinder sig i eksemplet 2 meter over vandet, og fyrets lys er 16 meter over havet.
Oplysning om fyrets højde findes i søkort som lille m – se illustrationen ovenfor.

Mellemregning:
Kvadratroden af 2 svarer til 1,4.
Kvadratroden af 16 er 4.

Fyret kan ses i en afstand af 2 gange 1,4 plus 2 gange 4, altså ca. 11 sømil.

Kimingen på en båd

Ordet kiming benyttes også om rundingen mellem en skibsside og kølplader/bund.

Scroll to Top