Knob – Fart og knuder til sejlads

Knob er et af de ord der har to betydninger for sejlere, men det stammer sjovt nok fra samme ord.

Dels betyder knob hastigheden på et skib, og dels er det de knuder vi har brug for at binde.

Knob = Sømil i timen

Knob er en hastighedsangivelse ligesom km/t er det. Når vi fx siger “vi sejler seks knob”, så betyder det, at vi sejler seks sømil i timen.

Udtrykket knob for hastighed kommer fra et bræt påsat en rulle tov der blev smidt i vandet. På tovet var bundet nogle knuder (knob) som tyngden af brættet trak ud. Ved at tælle antallet af knob der blev trukket fri over et givet tidsrum, kunne man afgøre hastigheden.

Så fartbetegnelsen knob, kommer rent faktisk af antal knob (knuder).

Hvor meget er en knob?

hastigheden 1 knob er det samme som 1,852 km/t

En sømil er altså det samme som 1,852 km

Knob = Knuder

Knob benyttes i stor stil på skibe. Vi bruger fx knob når vi fortøjer, gør sejl fast på båden, eller hejser flag.

Det er overordentligt vigtigt at kunne i hvert fald nogle få knob, så man er sikker på, at de knuder man binder holder.

Gode knob at kunne som sejler

Knuder du som minimum bør kende er:

Pælestik

Det vigtigste knob overhoved er et pælestik. Det kan bruges til rigtig meget ombord på et skib.

Når du kan det uden at kigge, har du øvet det nok!

Mange binder dette knob forkert. Det er vigtigt at tampen er inde i ringen og ikke udenfor. Der findes vejledninger på nettet som ikke viser et pælestik, men er navngivet med det. Ovenstående video viser et rigtigt pælestik.

Dobbelt halvstik

Et dobbelt halvstik er et nemt stik til fendere eller en fortøjning. Se hvordan i videoen.

Dobbelt halvstik om egen part

Et dobbelt halvstik om egen part er et halvstik, som laves rundt om tovet selv, i stedet for rundt om et andet objekt som fx en pæl.

Man laver typisk en eller to rundtørn om et objekt og herefter selve dobbelt halvstikket om egen par.

Læg mærke til at den indgående del af tovet som kommer fra rundtørnen om objektet gå ud på den ene side af tovet, mens tampen der slutter knobet, stikker ud på den anden. (tænk på forskellen på et råbåndsknob og en kællingeknude)

Billedet er fra Spejderwiki

Ottetalsknob

Ottetalsknobet bruges på enden af skøder og andet tov, for at undgå det kan blive trukket ud af fx en skødevogn eller blok. Man bør altid have ottetalsknob på sine skøder, men det er også praktisk andre steder på både, afhængig af hvordan systemet er sat op.

Fortøjning på klampe

Når man skal fortøje på klampe er der flere måder at gøre fast på. Mange laver blot en masse ottetaller ovenpå hinanden, men hvis du vil have et knob der låser sig selv og ser pænt og ordentligt ud, så er dette anbefalelsesværdigt (læs jeg bruger det selv).

Andre knob

Abehånd

Abehånd er et rundt knob som giver vægt (og ynde) til enden på et stykke tov. Benyttes når man fx skal kaste en line og har brug for vægt.

Abehånden er et meget yndet ornament til fx en klokkestreng, eller som nøglering.

Find flere forklaringer

Er du interesseret i at lære flere sømandsudtryk og forklaringer på sejladsrelaterede ord, så tjek Boat.dk´s wiki: Ordbog over maritime udtryk

Scroll to Top