Quarterdecker: Hvad er det for en slags båd?

Et quarterdecker er en båd med en overbygning, der strækker sig fremad fra den bageste lodrette del af skibet. Det har normalt en lavere højde end en typisk overbygning og har en intakt frontvæg (en sidevæg af den ikke-åbnende type, udstyret med effektive lysåbninger og lukkede lugedæksler), hvor den forreste væg ikke er intakt på grund af døre og adgangsåbninger.

Quarterdeck

Et quarterdeck er et forhøjet dæk bag hovedmasten på et sejlskib. Traditionelt var det stedet, hvor kaptajnen kommanderede sit skib, og hvor skibets flag blev opbevaret. Dette førte til, at det blev anvendt som det primære ceremonielle og receptionsområde om bord, og ordet bruges stadig til at henvise til sådanne områder på et skib eller endda i maritime etablissementer på land. Mange sådanne faciliteter har områder dekoreret som et quarterdeck.

I det 20. århundrede begyndte ordet også at blive anvendt om området agter på skibet, ofte brugt til sekundære våben. I moderne militære design er agterdækket blevet overdækket af helikopterdækket, men der er stadig et stort rum under, som typisk anvendes til sonarudstyr eller små både, og som stadig kaldes quarterdeck i Commonwealth-flåder.

Indhold beskyttet mod kopiering.

Scroll to Top