Afdrift: Lær om afdriften på en båd

Afdrift er en ufrivillig bevægelse væk fra kursen, på grund af vind, strøm og bølger. Både som motorsejler og som sejler for sejl, er man nødt til at kende til afdrift, da den gør det vanskeligere at navigere.

Forstå afdrift

For at forstå hvad afdrift er, er man nødt til at forstå, at der er forskel på styret kurs og sejlet kurs:

Styret kurs er den kurs kompasset viser – altså den retning båden peger i
Sejlet kurs er den retning båden reelt sejler i – vi sejler næsten altid mere eller mindre sidelens.

Afdrift er vinklen imellem styret kurs og sejlet kurs – altså hvor meget vi “driver”

Hvordan sker afdrift?

Både over og under vandet er båden påvirket af naturkræfter, som skubber den i retninger som elementerne bestemmer.

Afdrift fra vind

Over vandet vil det især være vinden der påvirker retningen. En motorbåd er fx nødt til at tage højde for, at vinden presser båden. Det siger sig selv, men jo hårdere vind, jo stærkere påvirkning. Især i smalle løb og ved havnemanøvre, er man nødt til at tage hensyn til vindens afdrift.

Afdrift fra strøm

Under vandet vil strøm kunne påvirke sejladsens ret meget. Man vil som ny sejler ret hurtigt erfare, at man kan komme til at sejle sidelens. Det vil sige, at hvis man holder en kurs i forhold til kompasset, så kommer man ikke derhen man troede. For at tage højde for strømmens påvirkning af skibet, arbejder vi med en udregning der hedder strømtrekant.

Under strøm bør også nævnes at tidevand selvfølgelig giver en del afdrift. Netop fordi den kan medføre store strømmængder i vandet.

Afdrift fra bølger

Når vi passeres af store skibe og mindre (hurtige) skibe, kan vi drive en del. Det skyldes at bølgerne skubber til os.
Dette kan selvfølgelig også ske, hvis der er store bølger på vandet. Læg derfor mærke til hvilken retning bølgerne har, og styr op imod dem for at kompensere for afdriften.

Afdrift kan være en reel trussel for sikkerheden for både og deres besætninger, og det er derfor vigtigt at forstå, hvordan man kan forudsige og forhindre det.

Scroll to Top