Aptering: Indretning og indbygning i båden

Ordet aptering betyder “indvendigt udstyr i en båd eller et skib”. Men vi benytter ordet ofte og på flere måder. Skal du derfor tale ægte sejlerjargon, må du vide mere om aptering.

Hvad er apteringen på en båd?

Apteringen dækker over alt det der er indbygget på båden. Det drejer sig fx om kahytter, skot (skillevægge), køjer, dørk, skabe og pantry (køkken).

Det er også den indre side af skroget, hvis der fx er isoleret og sat materialer uden på isoleringen.

Det er altså indretning i et skib som ikke har konstruktiv funktion for båden, men mere det synlige beboelsesrums indretning.

I bådannoncer kan ses formuleringer som: “Båden er apteret med mahogni” eller “apteringen består af 3 kahytter”, hvilket betyder at det indre er bygget op af mahogny, og at båden er indrettet med tre kahytter.

At aptere

Det er meget normalt at apteringen i en båd bliver slidt og må udskiftes. Dette arbejde kaldes at aptere. Når ordet at indgår, er det altså et byggearbejde man henviser til. Det gælder også nybyggede både.

At aptere kan derfor bestå i arbejdet med fx at bygge køjer eller skabe i en båd.

Vedligeholdelse af apteringen

Aptering på en båd skal ligesom alt andet vedligeholdes. Selvom der er tale om indvendig indretning, så bør man behandle det som om det er en udvendig flade som udsættes for vejret.

Især har mange både problemer med kondens, som slider hårdt på især træ.

Både er som oftest ikke opvarmet om vinteren, hvilket hurtigt kan give problemer med skimmel og mug. Det kræver en god overflade, som den slags har mindre tilbøjelighed til at sætte sig ubehjælpsomt fast på.

Sliddet på apteringen er også stort, hvis man lever i mange måneder på båden. Desværre har vores egen Contessa fra starten været apteret med finerplader, så jeg er gået i gang med at male den indvendigt. Fineren stod ikke til at redde, og vi har ikke selv de håndværksmæssige færdigheder til at skifte den.

Aptering i byggeri kontra på både

Apteringen i byggeri er en særlig fase (apteringsfasen) under færdiggørelsen af bygningen, hvor fx de indre ikke-bærende vægge samt fastmonterede møbler isættes.

Når bygningen er færdig, vil man sjældent referere til dette som aptering, men derimod som indretning.

På både er det blevet almindeligt at sige indretning om apteringens udformning, men ordet bruges fortsat flittigt af ældre sejlere. Og i betydningen at indbygge, vil man fortsat altid benytte “at aptere”.

Aptering i både

Aptering på en båd skal tilpasses de mange skæve vinkler og organiske faconer, og er derfor en mere kompliceret ting end i de fleste byggerier på landjorden.

I nyere både er det meste aptering formet i glasfiber. Dette gør båden let og billig at producere.

Træ egner sig rigtig godt til aptering, fordi det kan formes ved tilskæring og ved dampning i fx en såkaldt svedekasse.

Hvad er en svedekasse?

Se en svedekasse virke ved hjælp af damp, i denne korte video:

Find flere forklaringer

Er du interesseret i at lære flere sømandsudtryk og forklaringer på sejladsrelaterede ord, så tjek Boat.dk´s wiki: Ordbog over maritime udtryk

Scroll to Top