Hvad er en søulk?

En søulk er hverken fugl eller fisk, men en garvet sejler som typisk er en ældre mand.

Søulken kan både være fx en fisker eller en der har sejlet med last eller passagerer.

Hvad betyder ordet sø i søulk?

Ordet sø bruges en del på og om havet, selvom man måske kan finde det lidt misvisende. I forbindelse med søulken, ville havulk nok havde været mere retvisende i dag, men sø har tidligere været et helt almindeligt ord for hav. En sømand er jo heller ikke en der kun befinder sig på søer rundt omkring i landet, men en mand (eller kvinde) der er på havet.
En sø er fx også synonym med en bølge og søen betyder havet (altså i bestemt form). En ulk er en fisk, men ordet bruges også ofte om en der er virkelig dygtig til noget.

Hvordan ser en søulk ud?

Billedet af Fiskeren malet af skagensmaleren Michael Ancher, er nok sådan de fleste forestiller sig en søulk ser ud. En vejrbidt mand med gråt skæg, og med blikket tavst hvilende på horisonten. Han har set mere end de fleste af os andre, og kæmpet mod naturkræfterne mere end en gang i sit liv.

Er en søulk en professionel sømand eller en joke?

I dag bruger vi udtrykket for sjov og som det modsatte af en landkrabbe, men det har tidligere dækket over en professionel sømand med mange, mange sømil bag sig.

Scroll to Top