Hvad betyder læ på et skib?

Ordet læ kender vi jo udmærket, men på en båd bruges det meget og lidt anderledes end på land. Faktisk har ordet flere betydninger på et skib:

Hvad betyder til læ?

Når vi siger er det oftest i betydningen til læ side, altså det der potentielt ligger i læ for vinden pga. noget andet. Det “andet” kan fx være en båd eller en ø.

Den modsatte side af læ hedder luv. Læs mere om luv her: Luv – Luvart: En retning for vinden

Man kan både sige at man ligger til læ og man kan være læ båd. Disse to udsagn betyder det samme. Det vil i denne betydning ikke sige, at man nødvendigvis får læ, men at man ligger i den retning vinden blæser i forhold til det andet (som vinden passerer først).

Dette er obligatorisk viden for alle der sejler for sejl, da det har betydning for hvem der skal gå af vejen for hvem, hvis to både er på skærende kurs på samme halse, og den ene ligger til læ for den anden.

Hvis du ikke allerede kender reglen luv viger for læ, så skal du læse op på vigereglerne. Det kan du gøre her: Duelighedsbevis navigation teori: Vigeregler

Hvad betyder om læ?

Man kan på mange både gå ned om læ, hvilket vil sige at man går ned i kahytten.

om læ vil sige at man er indenfor i en båd.

Vi har ikke noget ord for det modsatte, nok fordi man antages at være udenfor på en båd.

Hvad betyder lægirig?

Hvis en sejlbåd har tendens til at falde af for vinden, kalder man den lægirig (udtales læ-gi-rig). Hvis båden er meget lægirig kræver det, afhængig af hvor tung båden er og hvor hårdt det blæser, en del kræfter at holde den på kursen.

Det modsatte af lægirig er luvgirig og betyder at båden gerne vil gå i vinden. Dette er det mest almindelige og ses tydeligt når man slipper roret.

Er båden hverken lu- eller lægirig er den i balance.

Andre ord hvor læ indgår

Disse ord er bare sjov viden, men ikke en del af duelighed eller yachtskipper pensum.

Læ anker

Et læ-anker er blot et anker der er lagt ude i den side af båden, som er beskyttet mod vinden af båden selv.

Det giver kun mening i forbindelse med udlægning af flere ankre, fordi vinden ellers vil blæse båden hen over ankret. Læs mere om anker i guiden: Sådan fungerer et anker

Læ bov

Her benyttes ordet læ om den del af båden (lige bag forstavnen) der er upåvirket af strøm i vandet. Det er altså den side af båden som vender væk fra havstrømmen.

Læsejl

Et læsejl er ikke et sejl man benytter til fremdrift, men et sejl der netop giver læ mod sol og vind. Det er blevet meget moderne at benytte et udtjent sejl til at skabe læ i haven, men man kan også købe stofstykker i trekanter som intet har med et sejl at gøre, og sætte dem op som læskærm.

Smid overbord til læ

En sidste lille formaning til nye sejlere. Smid altid den sidste sjat kaffe ud med vinden. Blæser det imod kasteretningen, vil den lande ombord. Det gælder selvfølgelig også tissetåre og al anden bortkastning.
Når det er sagt, så er det selvfølgelig kun komposterbart organisk affald der må komme i havet.

Scroll to Top