Tågesignaler og kommunikation: Hvorfor tuder skibe?

Skibe tuder for at kommunikere med andre. Det kan måske virke gammeldags, men i mange situationer giver det alligevel stadig stor mening – og kan ligefrem være et krav.

Derfor tuder skibe i tåge

Tågesignaler spiller en afgørende rolle i at sikre sikkerheden på havet under dårlige vejrforhold med nedsat sigtbarhed. Når tæt tåge eller dis sænker sig over havet, kan det være svært for skibe at opdage hinanden visuelt eller ved hjælp af traditionelle navigationsmetoder. I sådanne tilfælde kommer tågesignaler i spil som et vigtigt redskab til at advare og kommunikere med andre skibe.

Formålet med tågesignaler er at gøre andre søfarende opmærksomme på tilstedeværelsen af et skib, markere dets position og hjælpe med at undgå potentielle sammenstød. Ved at udsende lyd- eller lyssignaler giver tågesignaler skibsførere mulighed for at advare andre om deres nærvær og tage de nødvendige forholdsregler.

Ved hjælp af tågesignaler kan skibe kommunikere deres tilstedeværelse og navigationsintentioner til andre i nærheden, hvilket er afgørende for at opretholde sikkerheden og undgå kollisioner. Det er vigtigt, at skibsførere er fortrolige med de korrekte procedurer for brug af tågesignaler og overholder de gældende love og regler, der er fastsat af maritime myndigheder.

I kombination med moderne teknologier som radar, AIS (Automatisk Identifikationssystem) og VHF-radio spiller tågesignaler en central rolle i at sikre effektiv kommunikation og opretholde en høj sikkerhedsstandard til søs, især når sigtbarheden er begrænset af tåge eller andre dårlige vejrforhold.

Lydsignalsystemer og -typer

 1. Tågehorn: Tågehorn er en af de ældste og mest traditionelle metoder til at signalere tilstedeværelsen af ​​et skib i tåge. Det fungerer ved at udsende kraftige lydsignaler i form af korte stød eller lange hornblæs. Tågehornets lyd kan variere afhængigt af skibets størrelse og type, og det er en effektiv måde at advare andre skibe om den nærliggende fare. Tågehorn kan fx være mundblæst, ved trykluft eller store skibes indbyggede horn.
 2. Klokker: Klokker er en anden akustisk metode til at signalere med. Klokkerne producerer en klokkeslagslyd med regelmæssige mellemrum for at advare andre skibe om deres tilstedeværelse.
 3. Fløjte: Fløjten bruges til at generere højfrekvente lydsignaler i fx tåge. Den producerer en konstant tone på 4-5 sekunder eller korte stød på maksimalt to sekunder, for at advare andre skibe om tilstedeværelsen af et skib i dårlig sigtbarhed. Der bør altid forefindes en fløjte på en redningsvest, i tilfælde af mand-over-bord i dårlig sigtbarhed.
 4. Gonggong: også kendt som en gong, er en anden type akustisk signal, der anvendes på visse fartøjer. En gong er en metalplade eller -skive, der er fastgjort til skibet og kan slås for at producere en resonant og karakteristisk lyd. Lyden fra en gonggong er dyb og kraftig, hvilket gør den velegnet til at advare andre skibe om tilstedeværelsen af et fartøj i fx tåge eller dårlig sigtbarhed.

Regler for udstyr til lydsignaler

 • Skibe på under 12 m i længden kan vælge frit, bare det er et effektivt lydsignal. De fleste medbringer et tågehorn, men også fx at slå på et grydelåg går an.
 • Skibe på 12 m i længden og skal benytte fløjte og klokke
 • Skibe på 100 m i længden og derover skal bruge fløjte, klokke og gonggong

Signaler

• (prik) En kort tone er af ca. 1 sekunds varighed (under 2 sekunder)

– (streg) En lang tone er 4-6 sekunders varighed.

Signaler i begrænset sigtbarhed (tågesignaler)

– hvert 2. minut: Maskindrevet skib, i fart.
– – hvert 2. minut: Maskindrevet skib, ligger stoppet.
– •• hvert 2. minut: Ikke under kommando. Begrænset i at manøvrere. Hæmmet af dybgang. Sejlskib, der ikke går for motor. Fiskeskib/trawler. Slæbebåd.
•••• efter behov: Lodsbåd der udfører tjeneste

Advarselssignaler

• = Jeg drejer til styrbord
•• = Jeg drejer til bagbord
••• = Jeg bakker med maskinen
•••••(+flere) = Jeg forstår ikke dine hensigter
– Skib der sætter i gang i havn.

Manøvresignaler

– – • Jeg ønsker at overhale til styrbord
– – • • Jeg ønsker at overhale til bagbord
– • – • Det er i orden, passer mig
– Skib der nærmer sig en krumning i et løb med en blind vinkel, et modgående skib svarer med samme signal.

Ankerliggere i tåge

Ankerligger på under 100m.
Ring klokken hurtigt i 5 sekunder – hvert minut.
Skibe under 12 meter, kan dog nøjes med fløjte, horn eller bank på fx et grydelåg.

Ankerligger på 100 m og derover:
Klokken hurtigt i 5 sekunder fra stævnen, derefter gonggong hurtigt i 5 sekunder fra agterstævnen. Hvert minut.

Opmærksomhedssignal fra skib der ligger for anker
• – • Advarsel om risiko for kollision.

Grundstøder i begrænset sigtbarhed

Grundstøder på under 100m – hvert minut:

 1. 3 slag på klokke, efterfulgt af
 2. Hurtig ringen i 5 sekunder med klokke, efterfulgt af
 3. 3 slag på klokke

Grundstøder på over 100m – hvert minut:

 1. 3 slag på klokke fra forstævnen, efterfulgt af
 2. Hurtig ringen i 5 sekunder med klokke fra forstævnen, efterfulgt af
 3. 3 slag på klokke fra forstævnen, efterfulgt af
 4. Hurtige slag i 5 sekunder på gonggong fra agterstævnen
Scroll to Top