Guide til gratis båd – Sådan får du en båd forærende

Der bliver hvert år bortgivet overraskende mange både helt gratis. Er du på udkig efter en gratis båd, så får du her en guide til at finde dem.

Gratis både er ofte dyre

Hvis du ikke er klar over det, vil jeg gerne starte med at fortælle, at gratis både ofte er relativt dyre. Det lyder måske selvmodsigende, men både der foræres bort er ofte i ret dårlig stand, eller har meget dyre mangler.
Vær derfor opmærksom på dette, inden du går i gang med at finde løsninger på transport, bådplads, sejlklub, forsikring osv.

Er du helt ny sejler, er efterladte både et dårligt sted at starte da de typisk har store mangler i forhold til din sikkerhed. Dårlig stand på en båd kombineret med ukyndig sejler, er en potentielt dødelig cocktail.

Hvorfor foræres både væk gratis?

Der er flere årsager til at både foræres væk gratis:

  1. Både er dyre at ophugge og fjerne
  2. Små eller billige både kan være svære at sælge
  3. Både er et stort arbejde (mange opgiver undervejs i klargøringen)
  4. Reparationer er ofte dyrere end bådens værdi
  5. Reparation eller istandsættelse kan være så omfattende at ejer opgiver projektet (det er svært at sælge en projektbåd)
  6. Bådejer er død eller flyttet

Bådgrupper på Facebook

Jeg ser flest gratis både annonceret i grupper og på markedspladsen på Facebook. Du bør derfor som søgende efter båd oprette en facebookprofil, og melde dig ind i så mange bådgrupper du kan finde som muligt.

Bortgives på dba.dk og Gul&Gratis

Et godt sted at holde øje er de to store online-markedspladser i Danmark. Her lægges en del gratis både nemlig ud som annoncer hvert år. De afhentes som regel hurtigt, så man kan eventuelt oprette en annonceagent, og blive adviseret om nye gratis både med det samme de oprettes.

Efterladte både til salg eller gratis

Stort set alle sejlklubber og havne oplever både der bliver efterladt. Det kan både skyldes fx ejers manglende interesse og overskud til projektet, eller dødsfald.
Efterladte både optager plads i havnen og er en udgift fordi der ikke bliver betalt bådplads.

Havne har også en interesse i ikke at ligne en bådkirkegård, så der vil ofte være stor lyst til at skille sig af med de efterladte både.

Efterladte både kan være en fin mulighed for at få en gratis båd. Man finder dem ofte annonceret på sejlklubbers hjemmesider, facebooksider eller som opslag i havnen.

Auktion over efterladte både

Nu handler dette indlæg om gratis både, men jeg vil lige nævne, at nogle sejlklubber afholder auktion over de både der bliver efterladt. Her er du nødt til at holde øje med den enkelte sejlklubs opslag på internettet (alt afhængig af hvordan klubben normalt kommunikerer).

En god idé er altså, at snuse forbi din lokale sejlklub(er) og forhøre dig hvordan de takler efterladte skibe. Måske kan din interessemelding til den rigtige person derfor føre til, at du bliver kontaktet direkte.

Hvis din foretrukne havn ikke er styret af en sejlklub, kan du også henvende dig til havnefogeden.

Min personlige historie

Jeg fik selv en båd forærende som 18-årig. Eller egentlig gav jeg en krone for den – og en flaske snaps (som mine forældre donerede).
Dix var en sød lille Bergspidsgatter som en ældre mand ikke længere kunne passe. Jeg var vokset op med ældre sejlbåde, og kom i DFÆLE som er en forening for ældre lystfartøjer, så ad omveje var det kommet nogle for øre at der var en træbåd der søgte ny ejer. Gennem “nogen der kendte nogen”, så var der altså “nogen” der foreslog mig til den ældre mand.

Som 18 årig var jeg fører i Sejlklubben Frems Yngligeadeling og ville gerne have mit eget skiv.

Dix trængte til lit kærlighed og ved min fars og min fælles indsats, fik vi skiftet kølbolte og sat båden i fin stand. Jeg havde rigtig meget glæde af den båd i flere år, hvor jeg dels sejlede den med en veninde og min kommende eksmand.

Jeg solgte senere båden videre til min daværende svogers lillebror, for knapt den pris det havde kostet mig at sætte den i stand.
Ja, sådan bliver det i “familien”, når man er vokset op i samme sejlklub.

spidsgatter
Dix med mig ved roret en gang i halvfemserne
Scroll to Top